Call For Papers

  • Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi
  • Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice Galaţi
  • Centrul de cercetări juridice şi administrative
  • Université Paris-est-CEDIMES
  • Centrul de documentare europeană ”Dunărea de Jos” Galaţi
  • Universitatea de stat “B.P. Haşdeu” Cahul

organizează în data de 9 mai 2014, în Galaţi, Conferinţa:

“Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”

Conferinţa va avea drept scop o abordare interdisciplinară axată pe diferite teme din domeniile ştiinţelor socio-umane: drept, ştiinţe administrative, studii regionale, ştiinţe economice, psihologie, sociologie, teologie şi alte domenii conexe. Lucrările se vor desfăşura în limbile română, engleză, franceză. Participarea la conferinţă nu este condiţionată de plata niciunei taxe.

Data limită de înscriere a titlului comunicării: 28 februarie 2014.

Contact: Conf. Univ. dr. Nadia-Cerasela Aniţei, e-mail: nadia.anitei@ugal.ro, tel. 0745589142

Student's Call For Papers

  • "Dunărea de Jos" University, Galaţi
  • Faculty of Juridical, Social and Political Ssciences
  • “B.P. Haşdeu” State University, Cahul

Organize in May, 9 2014, in Galaţi:

International Scientific Students Session - DONARIS 2014

We would like to invite you to the International Scientific Students Session , which will take place on 9th May 2014 The Faculty of Juridical, Social and Political Science wants through this event to provide to those students with research concerns the possibility to express themselves, to facilitate a dialogue between students. Session Sections: 1-Legal Sciences, 2-Public Administration and Regional Studies. Will be awarded cash prizes and books. Participants will visit theParliament.

Deadlines: 15th April 2014 - for sending the registration form, 1st May 2014 - for submitting the paper

Evenimente

Seminar CJI
Seminar CJI: Guvernarea deschisă pe agenda publică

Centrul pentru Jurnalism Independent vă invită la întâlnirea "Guvernarea deschisă pe agenda publică", miercuri 26 martie începând cu ora 1630, la Facultatea de Studii Juridice, Sociale şi Politice. La întâlnire sunt invitaţi să participe studenţi, jurnalişti, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai ONG-urilor locale.
Numărul participanţilor este limitat.
Conferinţă
Conferinta Internationala - Exploration, Education and Progress in the Third Millennium - 2014

În data de 9 mai 2014 va avea loc a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale Exploration, Education and Progress in the Third Millennium - 2014. Conferinţa va avea drept scop o abordare interdisciplinară axată pe diferite teme din domeniile ştiinţelor socio-umane.
Sesiunea studenţească
Sesiunea studenţească Donaris 2014

In data de 9 mai 2014 va avea loc Sesiunea studenţească Donaris 2014. În cadrul sesiunii vor fi două secţiuni: Ştiinţe juridice şi Administraţie publică şi studii regionale.
Concurs
Concursul de eseuri studenţesti 2014

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice lansează Concursul de eseuri studenţeşti în domeniile ştiinţelor juridice şi administrative. Concursul reprezintă un forum în care studenţii obţin experienţă în pregătirea şi susţinerea unor proiecte, a argumentelor juridice la seminarii, precum şi un cadru de dezbatere a problemelor actuale juridice, administrative, economice şi sociale.
Concurs
Concurs de opinii legale 2014

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice lansează Concursul de opinii legale în data de 9 mai 2014. Concursul se adresează studenţilor anilor III şi IV specializarea drept. Concursul constă într-o teză scrisă pe o temă la prima vedere, la una din disciplinele domeniului dreptului privat sau public.
Concurs
Concurs de procese simulate 2014

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice lansează Concursul de procese simulate în data de 9 mai 2014. Concursul se adresează studenţilor anilor III şi IV specializarea drept. Concursul va avea loc la sala de judecata din facultate.

Program Postuniversitar

Programul postuniversitar "Dreptul muncii şi securităţii sociale" organizat de Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi
- prima etapă în formarea unui "EXPERT LEGISLAŢIA MUNCII"

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi organizează prin Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic, Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă “Dreptul muncii şi securităţii sociale”, de lungă durată (195 de ore activităţi didactice).

Înscrierile se fac prin Departamentului de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi, din Str. Domnească nr. 47, Galaţi, 800008, sala U 109 (telefon +40336130142, fax +40236468061).
Taxa este promoţională - 1000 lei.

Detalii