Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

Image

De ce facultatea noastră?

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este o instituție de învățământ superior care își propune să se integreze activ în comunitatea academică atât pe plan național, cât și european.

În acest scop, și în acord cu misiunea facultății, planul managerial este structurat pe o serie de obiective care vizează cele două componente majore ale acvității noastre, și anume:
  • didactica, a cărei menire este să furnizeze servicii educaționale (universitare, postuniversitare, masterat, doctorat) pentru formarea inițială și perfecționarea de specialiști în domeniile Drept și Administrație publică;
  • de cercetare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile menționate.

Noutăți

În atenția studenților
 Azi 03.07.2020 ora 14.00, pe platforma electronică https://www.student.ugal.ro, au fost afișate rezultatele obținute la examene, la următoarele discipline:
  • Drepturi si libertati publice – I DR ZI si IFR
- 03.07.2020
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
Comunicat măsuri cadre didactice - O.U.G. nr. 58/2020
În atenția studenților
Structură an terminal ZI și IFR
Programare verificări
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image