Acord de parteneriat între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Curtea de Apel Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice și Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a semnat un acord de parteneriat cu Curtea de Apel Galați. Părțile semnatare își propun dezvoltarea unor proiecte comune, valorificarea potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare și susținerea aspirației către excelență în educație și cercetare prin internaționalizarea activităților.

De asemenea, părțile își propun valorificarea competențelor studenților, masteranzilor sau doctoranzilor celor două facultăți. 

Păstrând principiile respectului reciproc, al confidențialității și al transparenței, cele două părți vor asigura accesul la studii sau alte materiale de informare, vor avea consultări bilaterale pentru implementarea acțiunilor comune și vor elabora planuri anuale, care vor cuprinde activități, grupurile de lucru, rezultate așteptate și alte elemente necesare punerii lor în aplicare, cu respectarea prevederilor actelor normative de organizare și funcționare proprii, a competențelor și a atribuțiilor specifice.

Atât Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin cele două facultăți, cât și Curtea de Apel Galați au înțeles că societatea are nevoie de un mediu stimulativ pentru educație și cercetare și că împreună au un rol activ de adaptare și de contribuție directă la nevoile ei, care vizează interesul public general.

Principalele proiecte pe care se axează, la acest moment, cooperarea dintre cele două instituții vizează:
- Aplicații de inteligență artificială (rețele neuronale) în domeniul procesării limbajului natural (natural language processing) – specializate pe limba română și alte limbi est-europene - care să clasifice și să extragă informațiile relevante din documentele instituției, cum sunt, de exemplu, cele depuse la registratura ori arhiva instanțelor; aceste date vor permite urcarea automată a documentelor în baza de date a instituției;
- Aplicații de inteligență artificială (rețele neuronale) în domeniul recunoașterii vocale (speech recognition) – specializate pe limba română și alte limbi est-europene - care să transcrie înregistrările audio existente, cum sunt, de exemplu, cele realizate în cadrul ședințelor de judecată ale instanțelor; aceste date vor permite redactarea ușoară a documentelor procesuale, cum sunt încheierile de ședință;
- Folosirea centrului de high performance computing al Universității, precum și cloud-urile Microsoft/Google/Amazon pentru antrenarea acestor aplicații;
- Dezvoltarea roboților software și a altor aplicații realizate de Curtea de Apel Galați;
- Selectarea jurisprudenței instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați și publicarea acesteia în volume periodice;
- Efectuare de stagii de practică în cadrul Curții de Apel Galați de către studenții Facultăţii de Științe Juridice, Sociale și Politice și de către studenții Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.