Bucureștiul și Galațiul, sprijin pentru universitățile din Republica Moldova

În scopul promovării colaborărilor didactico-științifice între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și instituțiile academice din Republica Moldova a fost semnat un acord de cooperare între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și instituția de învățământ superior din Galați, potrivit unui comunicat de presă.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, prin secretarul de stat Ana Guțu, și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, reprezentată de către prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, rector al instituției, au semnat astăzi, 13 iulie, un acord de colaborare, materializat prin:

  • susținerea inițiativelor culturale, științifice, didactice de promovare a comunității de limbă, cultură, tradiții, spiritualitate pe ambele maluri ale Prutului;
  • susținerea promovării programelor de formare inițială și continuă în co-diplomare între UDJG și instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova;
  • sprijinirea organizării în comun a evenimentelor științifice în parteneriat UDJG – instituții universitare din Republica Moldova și publicarea în parteneriat UDJG – instituții universitare din Republica Moldova a contribuțiilor științifice;
  • încurajarea, de comun acord, a pilotării acțiunilor de formare a formatorilor, expertiză și diseminare a cunoașterii în domeniul afirmării valorilor democratice, statului de drept, libertății presei, drepturilor omului, pluralismului democratic, combaterii corupției.

Amintim că Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a mai semnat un acord de colaborare și cu Academia Română. Parteneriatul, semnat de către acad. Ioan-Aurel Pop și Ana Guțu, are scopul de a promova colaborările științifice comune dintre România și Republica Moldova.