Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

Image

De ce facultatea noastră?

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați este o instituție de învățământ superior care își propune să se integreze activ în comunitatea academică atât pe plan național, cât și european.

În acest scop, și în acord cu misiunea facultății, planul managerial este structurat pe o serie de obiective care vizează cele două componente majore ale acvității noastre, și anume:
 • didactica, a cărei menire este să furnizeze servicii educaționale (universitare, postuniversitare, masterat, doctorat) pentru formarea inițială și perfecționarea de specialiști în domeniile Drept și Administrație publică;
 • de cercetare, care urmărește să contribuie la dezvoltarea cercetării științifice în domeniile menționate.

Noutăți

În atenția studenților
Azi 17.06.2021 ora 16.00, pe platforma electronică https://www.student.ugal.ro, au fost afișate rezultatele obținute la examene, la următoarele discipline:
 1. Instituţii administrative europene – I APIE
 2. Practică de specialitate – IV DR IFR
 3. Criminalistică - IV DR IFR
 4. Drept procesual civil II – IV DR ZI
 5. Resurse umane. Legislaţie şi procedure. – II AP
 6. Drept commercial. Obligaţiile – III DR ZI
 7. Investigaţii în medii Open Source – II CCI
 8. Tehnici de investigaţie digitală – II CCI
 9. Procedee tactice moderne folosite în investigaţii penale – I SPC
- 17.06.2021
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
În atenția studenților
Ghidul studentului UDJG 2020-2021
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image