ANUNȚ IMPORTANT privind înscrierile studenţilor din anii II – IV, în anul universitar 2020-2021, studii universitare de licenţă (cu frecvență și frecvență redusă) şi de masterat

Înscrierile studenţilor din anii II – IV, în anul universitar 2020-2021, studii universitare de licenţă (cu frecvență și frecvență redusă) şi de masterat vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în perioada 25.09.2020-01.10.2020, după următorul program:
  • Luni - Vineri între orele 9.00-15,30
  • Sămbătă şi Duminica între orele 9 -15,30
Studenţii de la forma de finanţare TAXĂ vor achita tranşa I din cuantumul taxei de şcolarizare. 
Taxa de şcolarizare se poate achita în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), sau online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea, forma de învăţământ (zi, FR), taxă de școlarizare – tranșa I.
Studenţii îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de scolarizare.


Pentru studenţii din anii II - IV licenţă cu frecvenţă şi frecvenţă redusă şi masterat care doresc înscrierea prin email

Documentele (fişa de înscriere şi actul adiţional) pot fi depuse pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în formă scanată, cu semnătura candidatului.
În aceste caz achitarea tranşei I din taxa de şcolarizare, pentru studenţii cu taxă, se va face sau online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522;
  • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea, forma de învăţământ (zi, FR), taxă de școlarizare – tranșa I.