Anunț important referitor la înscrierea candidaţilor admişi în anul I, ciclul I – studii universitare de licență

Desfăşurare a înscrierilor pentru candidaţii admişi în anul I, ciclul I – studii universitare de licență va avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice din strada Domnească, nr. 111, în sălile: AE 222 şi AE 206, în perioada 03.08.2020-08.08.2020, după următorul program:
 • Luni - Vineri între orele 9.00-18.00;
 • Sâmbătă între orele 9.00-14.00.
După încheierea contractului:
- Candidații admişi la forma de finanţare BUGET vor achita taxa de înmatriculare în cuantum de 100 lei. 
Taxa de înmatriculare se poate achita la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
 • - Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • - La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare.
- Candidații admişi la forma de finanţare TAXĂ vor achita un cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare.
Suma de 500 de lei se achită la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din str. Nicolae Bălcescu nr. 59-61 (numerar și POS) sau online folosind următoarele coordonate:
 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522; Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de școlarizare – parțial tranșa I
 • Cuantumul taxei de școlarizare este 2700 lei.
Cei care încă nu și-au completat dosarele, vor prezenta şi următoarele acte:
 • Certificatul de naştere original, în vederea certificării copiei depuse ,,conform cu originalul”;
 • Certificat de casătorie (unde este cazul), în vederea certificării copiei depuse ,,conform cu originalul”;
 • Cartea de identitate original, în vederea certificării copiei depuse ,,conform cu originalul”;
 • Adeverinţa medicală original;
 • 2 poze ¾.
Notă: Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/taxa de scolarizare.