În atenția candidaților declarați admiși care doresc înscrierea prin corespondență sau e-mail

Referitor la primirea contractelor candidaţilor declaraţi admişi în sesiunea iulie 2020, se acceptă și următoarele opțiuni:
  • depunerea prin corespondenţă a contractului de studii cu semnătura olografă a candidatului (se trimit prin poștă la adresa Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Galaţi, Strada Domnească 111, Galați 800201);
  • depunerea contactului pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., în formă scanată, cu semnătura candidatului.
În acest caz, candidatul va proceda la semnarea în original a contractului de studii, cel mai târziu până la data de 5 octombrie 2020. În aceste cazuri achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 100 lei (pentru candidații admişi la forma de finanţare BUGET) sau a unui cuantum de 500 de lei din tranşa I a taxei de şcolarizare (pentru cei admişi la forma de finanţare TAXĂ) se va face sau online folosind următoarele coordonate:
  • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați; Cod fiscal 3127522;
  • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
  • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, numărul legitimației din concursul de admitere, taxă de înmatriculare/ taxă de școlarizare – parțial tranșa I.